režisér

Novinky

05.11.2018 16:28

100.výročie vzniku Československa

https://www.noveslovo.sk/c/Iniciativa_Spolocnosti_Milana_Rastislava_Stefanika   "Spoločnosť M. R. Štefánika a podpísaní signatári vyzývajú poslancov NR SR, aby sa pri rozhodovaní o štátnom sviatku venovanom vzniku Česko-Slovenska priklonili k tzv. pohyblivému sviatku, ktorý by...
03.10.2017 11:37

Hrad prepevný - nová slovenská opera Víťazoslava Kubičku.

   Televízna premiéra na programe Dvojka RTVS  dňa 31.októbra 2017 o 20,30 hod.   repríza 31.októbra 2018    Televízna úprava a réžia Fedor Bartko.  Realizácia 7.júla 2017 v Kežmarku.  https://www.youtube.com/watch?v=4N65uYtW-7I
02.07.2017 18:20

Predpremiéra dokumentárneho filmu J.M.Hurban

sa uskutoční 13.septembra 2017 o 17,00 hod. v projekcii P1 RTVS. Scenár Eva Tkáčiková a Miloslav Gdovin, réžia Fedor Bartko /42 minút, vyrobila RTVS v júni roku 2017/.   Premiérové vysielanie RTVS - Dvojka - 19.septembra 2017 o 20,35...
04.11.2016 17:35

Predpremiéra filmu Juraj Tranovský v RTVS

 foto: Edita Škodová     Pozývam Vás na veľkoplošnú projekciu nového filmu RTVS, ktorý bude v premiére vysielaný  v prvú adventnú nedeľu  dňa 27.novembra 2016 o 11,40 hod.     návrh plagátu a pozvánky Miloslav Gdovin         ...
15.10.2016 21:33

Rozhovor Zuzany Zimániovej s Fedorom Bartkom

.... pod názvom " Ľudstvo je nepoučiteľné, namiesto vývoja k lepšiemu sa často deštruuje"  -  uverejnený v časopise Evanjelický posol spod Tatier č.46 zo dňa 12.októbra 2016   FEDOR BARTKO: Ľudstvo je nepoučiteľné, namiesto vývoja k lepšiemu sa často deštruuje   Pečať jeho...
22.09.2016 14:43

POZVÁNKA NA PREDPREMIÉRU DOKUMENTU JURAJ TURZO

Dovoľujem si Vás pozvať na predpremiéru televízneho dokumentu na ktorom som pracoval spolu so spoluautorom Miloslavom Gdovinom. Dokončili a odovzdali sme ho 12.júla 2016.  Jeho premiéra v televíznom programe RTVS je plánovaná na prvý sviatok vianočný  -  dňa 25.decembra 2016 o 11,00...
01.07.2015 16:30

Malé príbehy z nakrúcania - alebo - čo sa do filmov nedostalo - alebo - o čom divák nevie

                                                                             ...
24.03.2015 10:49

Účasť v celoslovenských výboroch a porotách súťaží

Celoslovenský folklórny festival Východná hlavný organizátor: Osvetový ústav v Bratislave člen Programovej rady, Programovej komisie FFV /1985/ člen Prípravného výboru, Rady, Sekretariátu FFV /1986,1987,1988,1989,1990/     Výbor pre masmédiá ECAV na Slovensku Rada pre vysielanie...
12.03.2015 17:00

Audiotvorba a CD

      ROZHLASOVÉ RELÁCIE   Kvapky - cyklus 2 -  minútových relácií Radosť - cyklus  15 - minútových relácií Pokoj Vám - cyklus 30 - minútových relácií /réžia rozhlasových relácií vydaných ako audiokazety, Slovenské evanjelizačné stredisko pre...
18.02.2015 22:20

Rozhovor Slavomíry Očenášovej-Štrbovej s Fedorom Bartkom /z knihy Život - viera - umenie, anglický preklad,Translated from Slovak by Ivan Bartko P.Eng./

  Text translated from the book by S. Ocenasova- Strbova: Life – Faith – Art   FEDOR BARTKO: “I am interested in a man and his creative potential” (Film and camera director, screenplay writer and dramaturge, born October 3, 1944 in Ksinna, living and working in Bratislava)   Q: Your...

Vyhľadávanie

Kontakt

Fedor Bartko