režisér

výkon verejných funkcií

10.11.2014 19:40

1991-1992   podpredseda Rady ČSFR pre rozhlasové a televízne vysielanie 

                   /zvolený Národnou radou SR 19.12.1991 za jej člena za SR 

                   a Federálnym zhromaždením ČSFR za jej podpredsedu/

1992-1994   podpredseda Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne 

                   vysielanie /zvolený Národnou radou SR 22.12.1992/

1990            člen Únie slovenských televíznych tvorcov

1993-1994   člen Výboru Únie slovenských televíznych tvorcov

2013-          člen Výboru ÚSTT

2014-          podpredseda Únie slovenských televíznych tvorcov   

                   https://usttweeblycom.weebly.com/        

Vyhľadávanie

Kontakt

Fedor Bartko