režisér

Kameramanská tvorba

20.01.2015 16:25

Československý štátny film - Štúdio Krátkych filmov /pri nakrúcaní v Palúdzke, 1967/.

 

Kameramanská tvorba:

Československý film - Štúdio krátkych filmov /1963-1967/

/v tomto období v titulkoch dokumentárnych a spravodajských materiálov na ktorých 

pracoval zámerne neuvádzaný, pracoval napríklad na filmoch Ostrov pod vodou - 1965, Ľudovít Fulla, I.trienale insitného umenia Bratislava, Údolie broskyňových kvetov a iných dokumentárnych a spravodajských materiáloch/.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Cyklus  krátkych dokumentárnych filmov Ecce homo I
 
 

Radovan Kaufman /kamera, scenár a réžia/

Ján Findra  /kamera, scenár a réžia/

Dušan Roll /kamera, scenár a réžia/

Peter Rúfus /scenár a réžia/

Ján Mikuš /kamera, scenár a réžia/

Nora Baráthová /kamera, scenár a réžia/

Bohuslav Beňuch /kamera, scenár a réžia/

Jozef Farkaš /kamera, scenár a réžia/

Ján Paciga /kamera - supervízia, scenár a réžia/ 

/všetko 5-6 minút, EMP Bratislava, 2002-2003/

 

 

Cyklus krátkych dokumentárnych filmov  Ecce homo II

 

 

Alena Paulíková /kamera, scenár a réžia/

Vladimír Droppa, ml. /kamera, scenár a réžia/

Iveta Okresová /kamera, scenár a réžia/

Jana Krivošová /kamera, réžia/

Marta Kalužná /kamera, scenár a réžia/

Pavol Potoček /kamera, scenár a réžia/

Milan Dzuriak /kamera, scenár a réžia/

Jarmila Šicková - Fabrici /kamera, scenár a réžia/

Ján Paulík /kamera, scenár a réžia/ 

spevácka skupina Nádej /kamera, scenár a réžia/

/všetko 5-8 minút, EMP Bratislava, 2005-2007/

 

 

Publicisticko-dokumentárne a publicistické relácie v cykloch Orientácie, Slovo, Sviatočné slovo, Televízny posol /kamera, scenár a réžia -                               

EMP pre STV, 2004-2005, 2005-2007, Medical Trade s.r.o. pre STV, 2011-2012, RTVS 2015/                            

Dokumentárny film V siločiarach viery - Milan Rastislav Štefánik 

/kamera, scenár a réžia , Evanjelický mediálny program 2007/

 

Dokumentárny film Slováci na Piave 

/kamera, réžia, dokumentárny film, Medical Trade, s.r.o. a STV Bratislava, 2008/

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Fedor Bartko