režisér

Ocenenia autora

17.11.2014 00:00

TELEMÚZA

za televízny dokumentárny film z cyklu Profily - Vojtech Zamarovský  / STV, 1995/

 

 

Cena

Jozefa Miloslava Hurbana

v kategórii pôvodné audiovizuálne dielo za televízny film - Roman Kaliský  /STV , 1997/

 

Medaila Martina Rázusa 1998

 

Prémia 

Jozefa Miloslava Hurbana

v kategórii audiovizuálnej tvorby za 6-dielny televízny cyklus filmov V tichu minulosti   /STV, 1999/

 

Pamätný list Matice slovenskej

/19.9.2013/

 

Pamätná medaila ECAV na Slovensku

pri príležitosti 500.výročia refomácie /31.10.2018/

 

 

 

...a tento diplom mi pripravila, odovzdala a darovala Janka Sedliaková výborná organistka z Brezna... a visí v jednej z kancelárií RTVS...
 

        

    Na fotografii Janka Sedlaková, dramaturg Miloslav Gdovin,

    Fedor Bartko a hlavný kameraman Radoslav Hlaváč po      

    prenose z Brezna.                                                                                    

  

Vyhľadávanie

Kontakt

Fedor Bartko