režisér

Filmografia autora :

13.11.2014 15:35

 

Niektoré filmy a televízne filmy Fedora Bartka
 

takmer úplná filmografia na:

https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/485395-fedor-bartko.html 

 

 

Maliar Važca - Ján Hála - scenár dokumentárneho filmu , ČST Bratislava 1980

SNP v slovenskej dokumentárnej filmovej tvorbe -  scenár a réžia relácie Kaleidoskop , ČST Bratislava 1979

Farebné skielka Rudolfa Dzurku, scenár a réžia dokumentrneho filmu , Filmové štúdio Zlín pre ČST Bratislava 1987

Koľajnice života - Ing.Anton Puškár, réžia dokumentárneho filmu pre TKM ČST Bratislava 1988

Okamihy života - Jozef Kalka, scenár a réžia dokumentárneho filmu pre TKM ČST Bratislava 1989

Chlapec z fotografie, réžia dokumentárneho filmu pre TKM ČST Bratislava 1989 

Byť človekom /Štefánia "Pepka" Slobodová, Z-divadlo Zeleneč/ , scenár a réžia dokumentárneho filmu pre TKM ČST Bratislava 1989

Milan Rastislav Štefánik, réžia dokumentárneho filmu, Ministerstvo kultúry SR 1990, archív STV

M.R.Štefánik - videoprogram, 60 minút, štúdio Videofilm  SFT, 1990

Bazény pre vyvolených, scenár a réžia publicistického filmu, STV 1990

Zadný strelec z Welinghtonu - Pavol Pukančík, réžia dokumentárneho filmu, STV 1990

Diagnóza 301, réžia dokumentárneho filmu, STV 1990

Vetrom ošľahané , dažďom obmývané... , scenár a réžia dokumentárneho filmu, Filmové štúdio Zlín pre STV 1991

Niesť svoj kríž, scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 1991

Posledná noc Viliama Žingora, réžia dokumentárneho filmu, STV 1991

Muži z B-17, scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 1991

Raz príde čas - Vladimír Roy, z cyklu Kultúra extra, scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 1993

Slovensko, Slováci, Súvislosti, filmový cyklus STV 1992-4, /časti Medziobdobie - Kysuce, Jazyk a čas I.,II.,Cesty,cesty kam idete.../, scenár a réžia

Stretnutie s Hanou Ponickou , cyklus Osobne a neosobne, scenár a réžia dok.filmu, B.M.A., a.s.  pre STV 1992

Profily - Július Pántik , réžia dokumentárneho filmu , STV 1993

Profily - Milan Rúfus, réžia dokumentárneho filmu , STV 1993

Profily - Rudo Brtáň, scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 1993

Profily - Andrej Rudavský, réžia dokumentárneho filmu , STV 1993

Profily - Vincent Hložník, réžia dokumentárneho filmu , STV 1994

Profily - Štefan Nosáľ, réžia dokumentárneho filmu, STV 1994

Stratený syn Slovenska - Otto Smik, réžia dokumentárneho filmu, STV 1994

Profily - Darina Bancíková, réžia dokumentárneho filmu, STV 1994

Profily - Vincent Šikula, réžia dokumentárneho filmu, STV 1994

Portréty - Hana Zelinová, réžia dokumentárneho filmu, STV 1995

Subjektív - Vojtech Zamarovský, réžia dokumentárneho filmu, STV 1995

Portréty - Milan Kraus, réžia dokumentárneho filmu, STV 1995

Audiencia /úryvky z portrétu/ - Michal Kováč - Jeden deň prezidenta, réžia dokumentárneho filmu, STV 1995

Spomienka nikdy nesklame - Štefan Osuský, scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 1995

Portréty - Ján Lajčiak, réžia dokumentárneho filmu, STV 1995

Svet pod Kriváňom, réžia dokumentárneho filmu, STV 1996

Dominanty - Evanjelický spevník, STV 1996

Portréty - Pavel Uhorskai, réžia dokumentárneho filmu, STV 1995

Portréty - JUDr.Jozef Letttrich , scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 1996

Portréty - Vladimír Jurkovič, réžia dokumentárneho filmu, STV 1996

Portréty - Roman Kaliský, réžia dokumentárneho filmu, STV 1996

Kráľ kráľov bol... z Vrbového - Móric Beňovský, réžia dokumentárneho filmu, Štúdio K2 1996

P.O.Hviezdoslav - slovenský žalmista, réžia dokumentárneho filmu, STV 1996

Z Horniakov na Dolniaky, réžia dokumentárneho filmu, STV 1996

Milan Hodža , z cyklu Idea štátnosti, réžia dokumentárneho filmu, STV 1996

Východný dištrikt ECAV , réžia dokumentárneho filmu, STV 1996

Portréty - Július Lenko, scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 1997

Portréty - Marián Polonský, scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 1997

Vavro Šrobár, z cyklu Idea štátnosti, réžia dokumentárneho filmu, STV 1997

Reformácia - z cyklu Dejiny cirkvi, réžia dokumentárneho filmu, STV 1997

cyklus  V tichu minulosti /Kozia brána, Ondrejský cintorín v Bratislave, Židovské cintoríny v Bratislave, Trnavský, Modranský , Banskobystrické cintoríny/ réžia dokumentárnych filmov, STV 1997-1998

Turčianske pamätníky /J.Jesénius, M.M.Hodža, J.Langsfeld/, réžia dokumentárneho filmu , STV 1996

Ján Čajak, ml. , réžia dokumentárneho filmu, STV 1997

Dohoda ducha a činov, réžia dokumentárneho filmu, STV 1998

Portréty - Rudolf Krivoš, réžia dokumentárneho filmu, STV 1998

Portréty - Ignác Bizmayer, réžia dokumentárneho filmu, STV  1998

Reportér Hemingway - réžia celovečeného dokumentárneho filmu, Národné literárne centrum a STV Bratislava 1998 /slovenská, nemecká a anglická verzia/

Historická panoráma - Ing.Štefan Janšák, réžia dokumentárneho filmu , STV 1999

Juraj Janoška, réžia dokumentárneho filmu, STV 1999

Tri obelisky /Martin Rázus,E.B.Lukáč, Milan Rúfus/ - réžia dokumentárneho filmu, STV 1999

Historická panoráma - JUDr.Ivan Dérer, réžia dokumentárneho filmu , STV 1999

V moci milosti, réžia dokumentárneho filmu, ECAV a STV 2000 /slovenská, nemecká a anglická verzia/

Štefan Krčméry - réžia dokumentárneho filmu, STV 2001

Slovopieseň - Samo Bohdan Hroboň - réžia dokumentárneho filmu , STV 2001

Píšťaly a tóny I.,II. - scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 2001-2002

O čom je život - Ivan Koza, réžia, STV 2001

O čom je život - Hana Zelinová, réžia , STV 2001

Historická panoráma - Vavrinec Čaplovič, réžia dokumentárneho filmu, STV 2001

Karol Kuzmány, réžia dokumentárneho cyklu, STV 2001

Pepka, scenár a réžia dokumentárneho filmu, STV 2001

Ladislav Paulíny, réžia dokumentárneho filmu, STV 2001

Ján Kollár, réžia dokumentárneho filmu, STV 2002

Celoslovenský evanjelický festival, réžia , STV 2002

Elena Maróthy - Šoltésová, réžia dokumentárneho filmu, STV 2002

Hudba starých organov, scenár a réžia hudobného filmu, STV 2002

Rieky tečú na mieste - Juraj Tranovský, réžia dokumentárneho filmu, STV 2002

Peter Karvaš, réžia dokumentárneho filmu, STV 2002

Háčkovaný svet - Emília Došeková, scenár a réžia dokumentánneho filmu, STV 2002

Emanuel Bohm, réžia dokumentárneho filmu, STV 2002

Potrebujem tvoje ruky, réžia dokumentárneho filmu, Evanjelický mediálny program a STV 2004

Dobro ako princíp svetla a pravdy - Igor Rumanský, Evanjelický mediálny program a MM Film Bratislava 2005

Viditeľné slovo - Večera Pánova, Evanjelický mediálny program a ECAV 2006

V siločiarach viery - Milan Rastislav Štefánik, Evanjelický mediálny program 2007

Slováci na Piave, réžia dokumentárneho filmu, Medical Trade,s.r.o. a STV 2008

Hlas nepotlačeného svedomia - Fedor Fridrich Ruppeldt, réžia dokumentárneho filmu, RTVS 2013

Matej Bel, réžia dokumentárneho filmu, RTVS 2014

Ľudovít Štúr, réžia dokumentárneho filmu, RTVS 2015     https://www.youtube.com/watch?v=P8RlBMlgBOk

Televízny posol - Ján Hus, réžia,  RTVS 2015

Po stopách Matina Luthera, réžia,  RTVS 2015

Televízny posol - Obrázy zo života Martina Luthera, réžia, RTVS 2016

Juraj Turzo, réžia dokumentárneho filmu, RTVS 2016

Juraj Tranovský, réžia dokumentárneho filmu, RTVS 2016

Jozef Miloslav Hurban, réžia dokumentárneho filmu, RTVS 2017

Hrad prepevný - opera Víťazoslava Kubičku, televízna úprava a réžia , RTVS 2017

 

 

 

Publicistická a publicisticko-dokumentárna tvorba autora:

/scenáristická, réžijná/

relácie z televíznych cyklov: Dobrá zvesť - Televízny posol, Ozveny, Televízny posol, Samaritán, Čas pre dvoch, Dámska jazda, Armádny magazín, Ecce homo I., II., Sféry dôverné, Slovo, Téma, Orientácie, Senior klub-magazín, realizácia priamych prenosov a i. /STV , RTVS, EMP a Medical Trade s.r.o. pre STV  v rokoch 1994-2018/

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Fedor Bartko