režisér

Audiotvorba a CD

12.03.2015 17:00

      ROZHLASOVÉ RELÁCIE

 

Kvapky - cyklus 2 -  minútových relácií

Radosť - cyklus  15 - minútových relácií

Pokoj Vám - cyklus 30 - minútových relácií

/réžia rozhlasových relácií vydaných ako audiokazety, Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá/

 

 

Ja som svetlo / Me som udut

/réžia biblických textov v rómčine, audiokazeta s obrazom akademického maliara Pavla Potočka na titulnej strane, 

Slovenská biblická spoločnosť Banská Bystrica, 2000/

zostavovateľ: Augustín Štefanec

preklad: Ervin Romano Fulmek

hudobná spolupráca: Lygia Vojtková

 

 

Viera je z počutia - audiodráma s hudbou a zvukovými efektami /prvá audiokniha na Slovensku/

réžia audionahrávky Novej zmluvy / slovenský ekumenický preklad, nahraté v roku 1997, 20 hodín 20 minút, vydané vo forme knihy - 12 audiokaziet , vydalo vydavateľstvo Hossana, USA  pre Slovenskú biblickú spoločnosť , 1997

ISBN v USA 1-57449-231-4/

Vydané tiež ako CD - Nová zmluva, ekumenický preklad  - Slovenská biblická spoločnosť,  2011

redaktorka: PhDr.Eva Bartková

hudobná spolupráca: Lygia Vojtková

účinkujú:   Milan Bahúl, Ľudovít Moravčík, Ondrej Betko, Dagmar Mozolová, Štefan Bučko, Peter Sklár, Boris Bukovský, Alfréd Swan, Vladimír Durdík, Ľudmila Swanová, Ján Gallovič, Jozef Šimonovič, Ivan Gogál, Helena Tancíková, Ladislav Chudík, Dušan Tarageľ, Vladimír Jedľovský, Miroslav Trnavský, František Kovár, Anton Vaculík, Vladimír Minarovič, Ján Valentík/

 

 

Chrobáčiky -  /audiokniha/ réžia audionahrávky rovnomennej knihy Jana Karafiáta pre malé i veľké deti

slovenský preklad PhDr.Eva Bartková

účinkuje: František Kovár

hudobná spolupráca Lygia Vojtková

/3 CD s použitím ilustrácií Aleny Kadlečíkovej, 160 minút , Evanjelický mediálny program , 2005/

 

 

 /autorka prekladu knihy Chrobáčiky PhDr.Eva Bartková/

 

 

Malý pastierik - vianočná rozprávka pre deti /19 minút/

účinkuje: František Kovár

Červené čižmičky - vianočná rozprávka pre deti / 14 minút/

účinkuje : František Kovár

Vianočná rozprávka - tety Vierky Mariášovej pre deti /16  minút/

účinkuje: František Kovár

/hudobná spolupráca: Lygia Vojtková, rozhlasové relácie, Evanjelický mediálny program , 2003, 2005, 2007/

 

 

3 CD / nahrávka knihy Jana Karafiáta Chrobáčiky 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Fedor Bartko