režisér

Účasť v celoslovenských výboroch a porotách súťaží

24.03.2015 10:49

Celoslovenský folklórny festival Východná

hlavný organizátor: Osvetový ústav v Bratislave
člen Programovej rady, Programovej komisie FFV /1985/
člen Prípravného výboru, Rady, Sekretariátu FFV /1986,1987,1988,1989,1990/
 
 

Výbor pre masmédiá ECAV na Slovensku

Rada pre vysielanie internetovej televízie ECAV

predseda výboru v rokoch 1996-2005
predseda rady 2010-2012
 
 

 

IGRIC /najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku za audiovizuálnu tvorbu/

organizátori : Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov, Literárny fond
v kategórii: hraný film pre kiná, televízna dramatická a animovaná tvorba, filmová a televízna dokumentárna tvorba, mužský a ženský herecký výkon vo filmovom a televíznom diele, ostatná filmová a tlevízna tvorba, audiovizuálna teória a kritika, celoživotné dielo
člen poroty súťaže /2013/
 
 

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu

v kategórii publicistika /tlač, internetové médiá, rozhlas, televízia/, v kategórii spravodajstvo /tlač, internetové médiá, rozhlas, televízia, spravodajské agentúry/, v kategórii novinárska fotografia
člen poroty súťaže /2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019/
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Fedor Bartko